Přejít na Městskou knihovnu Děčín
Školní rok 2023/2024

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro školní rok 2022/2023:

- přihlašovat se na kurzy lze elektronicky přes webové stránky

- kurzy je možné platit v hotovosti či platební kartou na studovně Měk, příp. na účet (podklady pro platbu získáte po přihlášení a vyplnění mailové adresy)

- lze sjednat i individuální výuku: 450,-/60 min

- náslech libovolného jazykového kurzu zdarma

- po zahájení kurzu nelze vrátit kurzovné (kurzovné se vrací pouze pokud dojde ke změně výuky či ke změně zahájení výuky o více než 30 min). Změna lektora vyhrazena.

- učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu, posluchači si je obstarávají po konzultaci s lektorem sami.

- po absolvování kurzu na vyžádání vystavíme osvědčení

- sleva pro studující (po předložejí potvrzení o studiu), držitele průkazu ISIC nebo ZTP: na jazykové odpolední kurzy (sleva je vždy u kurzu uvedena)

- na kurzy, kde je počet míst omezen, vybíráme nevratné zálohy. Tato skutečnost je vždy u kurzu uvedena.

 

Hudební výuka - pravidla a podmínky:

  1. V době svátků a školních prázdnin výuka neprobíhá a nenahrazuje se.
  2. Přihláška je závazná na celý školní rok.
  3. Kurzovné se vrací pouze při nemoci delší než 1 měsíc. Nutno doložit lékařskou zprávou.
  4. Kratší neúčast nemá vliv na vrácení kurzovného.
  5. Výuka se nenahrazuje při nemoci lektora 1 x 30 min. za pololetí, pokud je nemoc delší, hodiny se nahrazují nebo se vrací kurzovné za příslušné období.
  6. Odhlášení z kurzu se provádí písemně (či emailem).
  7. Poslední červnový týden se místo výuky konají závěrečné koncerty, kterými se školní rok uzavře a žáci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Kontakt na pracovníky vzělávání: telefon: 739 204 986, e-mail: vzdelavani@dcknihovna.cz

Pokyny k platbě

 

č. ú. 14828431/0100

Variabilní symboly pro kurzy

 

Kurzy

VS

Jazykové kurzy

6010400

Počítačové kurzy

6010600

Účetnictví

6010700

Výtvarné kurzy

6010500

Hudební výuka

6010300

Ostatní kurzy

6010800

Do pozn. prosím uveďte příjmení posluchače kurzu, děkujeme!

(pro přesnější identifikaci platby)